Tudnivalók a képzésről

Kérdés: Valahol azt olvastam, hogy nálatok van „digitális bölcsészet” szak. Ez az lenne, amit az angol nyelvterületen „digital humanities-nek” hívnak?

A „digitális bölcsészet” szóösszetétel valóban az angol „digital humanities” tükörfordítása, és nagyjából azt a megközelítést jelöli, amely számítógépes módszereket alkalmaz hagyományosan bölcsészet- vagy társadalomtudományi problémákra. Esetünkben azonban nagyon fontos a "számítógépes nyelvészet szakirány" kitétel: nálunk a Pázmányon elsősorban a számítógépes nyelvészetről, azaz a természetes nyelvek számítógépes modellezéséről fogsz tanulni.

Kérdés: Pontosan mit is fogok tanulni, ha ezt az utat választom?

A számítógépes nyelvészet kettős természetéből adódóan egyaránt fogsz tanulni hagyományos nyelvészeti tárgyakat (bár modern szemléletben), valamint – és ez lehet számodra mint bölcsészhallgató számára újdonság – sok számítástechnikát is. Az óráid is két helyen, a Bölcsészkaron és az Informatikai Karon lesznek.

Az alapozó ismeretek tartalmaznak általános matematikai, logikai, kognitív tudományi, valamint természetesen számítástechnikai tanegységeket is. Ennek keretében tanulni fogsz adatszerkezetekről, algoritmusokról, adatbázisokról, és természetesen megtanítunk programozni is a legelterjedtebb programnyelvek egyikén.

A kötelező ismeretek keretein belül fonológiát, morfológiát, szintaxist és szemantikát fogsz tanulni, különös tekintettel a magyar fonológiára és szintaxisra. Emellett alapos bevezetést kapsz a számítógépes nyelvészet és a nyelvtechnológiába, és megismered annak eszközeit és „nyersanyagait”.

A kötelezően választható tanegységeken belül különböző irányokban bővítheted az ismereteidet. Ha a statisztikai megközelítések érdekelnek, tanulhatsz statisztikát, de elmélyítheted a tudásodat a programozási nyelvek és módszerek témakörében is. Ha a szintaxis az, ami az átlagnál jobban érdekel, elindulhatsz abba az irányba is, éppúgy, ahogy elmozdulhatsz a pszicholingvisztika, szemantika vagy a pragmatika felé is.

A szabadon választható tárgyak közül mindenképpen ajánlható a scriptnyelvek című tantárgy, amely a nyelvészeti alkalmazások szempontjából kifejezetten hasznos programozási ismereteket tanít meg, de ez a kötelezettség tetszőleges kari tanegységekkel is teljesíthető.

A képzés végén pedig nem marad hátra más, mint letenni a záróvizsgát és megírni egy diplomamunkát valamelyik területből, amely menet közben felkeltette az érdeklődésedet.

Kérdés: Hol találom a tantárgyak részletes leírását?

A tantervi háló megtekintéséhez kattints erre a linkre: tantervi háló

Kérdés: És mit tudok ezzel a tudással kezdeni?

Túlzás nélkül állítható, hogy Magyarországon egyedülálló az a nálunk folyó képzés, amely az interdiszciplinaritást ilyen szinten képes megvalósítani és egységbe foglalni a bölcsész és a szoftvermérnöki szemléletet. Ennek következtében az itt végzett hallgatók nem csak a hagyományosan bölcsészeknek fenntartott pályákon találhatnak állást, hanem akár a szoftveres területeken is. A végzett hallgatók ideális esetben a gépi nyelvfeldolgozás területén működő, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégeknél és intézményeknél helyezkednek el, de rövid szakmaspecifikus továbbképzéssel bármely szoftvercég alkalmazhatja őket.


számítógépek

Kérdés: Felvételizhetek-e a Digitális Bölcsészet MA-ra?

Igen, ha elvégezted az alábbi alapszakok valamelyikét:

magyar nyelvtechnológia szakiránnyal, szabad bölcsészet nyelvtechnológia szakiránnyal, elméleti nyelvészet, informatika, matematika, bármely modern filológiai (nyelv) szak nyelvészeti szakiránnyal, informatikus könyvtáros,

vagy

ha bölcsészettudományi, természettudományi vagy társadalomtudományi BA vagy BSc fokozatod van, és legalább 19 kredittel rendelkezel a bevezető fonológia, bevezető szintaxis, matematika-logika, bevezető formális szemantika és/vagy informatika ismeretkörökből - (ha e tárgyakból 50-nél kevesebb kredited van, a hiányzó krediteket pótlólag, a mesterképzés első évében szerezheted meg)

 

Kérdés: Mire számíthatok a felvételin?

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelin a logikai, elemző és problémamegoldó készségeidet vizsgáló feladatokat kell megoldanod. Ezekről a kari honlapról tájékozódhatsz, vagy megnézheted az alábbi linken: minta feladatsor
A szóbeli rész egy beszélgetés keretében zajlik, melynek során számot adhatsz nyelvészeti tájékozottságodról, számítógépes felhasználói ismereteidről és persze arról, hogy miért szeretnél erre a szakra járni.  

Kérdés: Kik a szak oktatói?

A szak oktatóiról itt tájékozódhatsz.

 

Tantervi háló

 Az egyes tantárgyak rövid leírását megtalálod ide kattintva.

 

TANTÁRGYAK:

Elmélet,

Gyakorlat

(heti

kontakt

óraszám)

Értékelés

Kredit

Félév

Elő-feltétel

1

2

3

4

Alapozó ismeretek - 12 kredit

1.      Bevezetés a számítástechnikába

0+4

Gy

2

60

 

 

 

 

2.      Matematika

3+3

K+Gy

6

60

 

 

 

 

3.      Adatszerkezetek és algoritmusok

2+2

K+Gy

4

 

60

 

 

1,2

Szakmai törzstantárgy kötelező ismeretek - 29 kredit

4.      Bevezetés a programozásba I-II.

0+2

Gy

4+4

30

30

 

 

4/I

5.      Logika

0+4

Gy

4

60

 

 

 

 

6.      Bevezetés a kognitív tudományba

2+0

K

4

 

30

 

 

 

7.      Adatbázis rendszerek I-II.

2+0

K

4+4

 

 

30

30

5, 14/I

8.      Kutatásmódszertan

0+4

Gy

5

 

 

 

60

 

Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai - 49 kredit

9.      Morfológia

0+4

Gy

5

60

 

 

 

 

10.  Magyar szintaxis

0+3

Gy

4

 

 

60

 

14

11.  Programozási nyelvek és módszerek

2+3

K+Gy

5

 

 

75

 

5

12.  A nyelvtechnológia alapjai

3+2

K+Gy

5

 

 

75

 

7

13.  A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai

0+4

Gy

5

 

 

 

60

12

14.  Szintaxis

2+2

K

4

60

 

 

 

 

15.  Fonológia

2+2

K

4

60

 

 

 

 

16.  Szemantika

2+2

K

4

 

60

 

 

7

17.  Magyar fonológia*

0+3

Gy

4

 

60

 

 

15

18.  Pszicho- és neurolingvisztika*

0+4

Gy

5

 

60

 

 

 

19.  Szociolingvisztika*

0+2

Gy

4

 

60

 

 

 

20.  Pragmatika*

2+0

K

3

 

30

 

 

 

21.  Haladó szintaxis*

0+4

Gy

5

 

 

60

 

10

22.  Történeti nyelvészet*

0+4

Gy

5

 

 

60

 

 

23.  Statisztika

2+2

K+Gy

4

 

60

 

 

 

Szabadon választható tárgyak - 10 kredit

Szabadon választott kurzusok a kar teljes választékából végezhetők**

24. Scriptnyelvek

0+2

Gy

2

 

 

30

 

 

Diplomamunka – 20 kredit

25. Szakdolgozat

 

 

20

 

 

 

x

 

Szakzáróvizsga / Államvizsga

 

 

-

 

 

 

x

 

Összesen: min. 1200 óra, 120 kredit

Powered by FiveStar!